Disclaimer

De website maakt gebruik van cookies (lees de volledige disclaimer over onder andere cookiegebruik onder aan deze pagina).
Als u op een loterij link klikt en online loten bestelt ontvangt deze website een commissie. Deze is afhankelijk van de loterij, het aantal loten en de actuele vergoeding.
Als u al liever niet hebt dat geldloterijen.nl commissie ontvangt kunt u uw cookies wissen. Dit kunt u doen onder internet opties, afhankelijk van uw browser.

We hebben ons best gedaan volledige en waarheidsgetrouwe informatie weer te geven binnen onze artikelen. Vooral bij de beschrijvingen van loterijen (de beschrijvingen) kunnen achterhaalde gegevens staan, bijvoorbeeld maar niet uitsluiten met betrekking tot de te winnen prijzen en de kosten van loten. Ook kunnen goede doelen niet langer meer gesteund worden door een loterij, of zijn er nieuwe doelen bijgekomen. Hoewel wij ons best doen deze gegevens zo zorgvuldig mogelijk weer te geven valt niet uit te sluiten dat sommige informatie niet meer up-to-date is. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade (hetzij financiële, hetzij andersoortige schade) door foutieve informatie. Wij raden u altijd aan zélf goed de algemene voorwaarden van loterijen waar u zich eventueel op abonneert door te nemen.

Wij behouden ons het recht voor comments te weigeren. Reacties worden altijd eerst gelezen door een moderator. Als u binnen uw reactie naar een andere website linkt is dat in principe prima; deze dient echter wel van een bepaald niveau te zijn en dient uw reactie te ondersteunen.