Voetbalclub mag huis verloten

Een Friese voetbalvereniging, Ouwe Syl, is in het gelijk gesteld. De club verlootte een woning in Friesland en had hiervoor een zogenaamde incidentele vergunning mogen ontvangen van de Kansspelautoriteit. Om hier verduidelijking in te geven zijn een aantal punten op een rij gezet.

Wanneer is een dergelijke verloting toegestaan?

Het is altijd belangrijk dat het doel van de loterij duidelijk is. Dit doel moet een algemeen belang zijn. Wanneer een loterij een individueel of commercieel belang heeft, dan mag deze loterij niet doorgaan. In het geval van Ouwe Syl was het doel de verbouwing van de kantine. Dit geldt als een algemeen belang. Daarom ontving het de incidentele vergunning.

Welke regels zijn verder van belang?
In de eerste plaats is het belangrijk dat tenminste vijftig procent van de opbrengst naar het goede doel gaat. In het geval van Ouwe Syl was dit doel dus de verbouwing van de kantine. Het is pas na afloop te controleren of de vereniging hieraan heeft voldaan. Dan moet de financiële verantwoording worden gedaan. Is dit niet het geval, dan kan de Kansspelautoriteit hiertegen optreden. Bijvoorbeeld door een dwangsom op te leggen.

In eerdere gevallen was de verloting van een huis niet terecht. Wat is het verschil?
In 2015 werd in Winterswijk een woning verloot terwijl geen algemeen belang was aan te merken. De eigenaar van de woning kreeg het huis niet verkocht en dacht er met een verloting vanaf te komen. Dit was dus zowel een individueel als een commercieel belang te noemen. De organisator van de loterij had dan ook geen vergunning kunnen krijgen. Dit is dan ook door de Kansspelautoriteit gerapporteerd. Een rechtszaak werd dan ook door de organisator verloren.

Hoe staat de Kansspelautoriteit tegenover dit soort loterijprijzen?
Het is in de eerste plaats de taak van de Kansspelautoriteit om de wettelijk vereisten die aan loterijen worden gesteld in de gaten te houden. De Wet op de Kansspelen is hiervan een uitvoerige beschrijving. Om die reden heeft de Kansspelautoriteit verder dan ook geen enkele mening over de prijzen die te winnen zijn. Wel is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de risico’s. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de organisatie, maar denk ook aan de af te dragen kansspelbelasting of overdrachtsbelasting.

Plaats een reactie