UK stelt verbod op marketing aan risicoklanten uit

Nieuwe regels die exploitanten van kansspelen verbieden om te communiceren met consumenten die in Groot-Brittannië het risico lopen schade op te lopen door gokken, zijn uitgesteld tot volgend jaar. Exploitanten zullen ook geen rekening hoeven te houden met de in juni gepubliceerde richtsnoeren van de Commissie over interactie met klanten voor exploitanten op afstand. In plaats daarvan heeft de Commissie plannen geschetst voor een raadpleging over deze richtsnoeren.

Kansspelcommissie UK

De GB Gambling Commission heeft vandaag (2 september) gezegd dat sommige nieuwe regels onder Social Responsibility Code Provision 3.4.3, gepubliceerd in april, zoals gepland op 12 september in werking zullen treden, maar dat andere zullen worden uitgesteld tot ten minste februari 2023. Dit besluit is genomen nadat de sector wegens technische problemen om een verlenging van het tijdschema had verzocht.

Exploitanten hebben nu meer tijd om te voldoen aan de eis om tijdig maatregelen te nemen wanneer kwetsbaarheidsindicatoren worden vastgesteld en om rekening te houden met de aanpak van de Commissie inzake kwetsbaarheid zoals uiteengezet in de richtsnoeren van de Commissie. Een andere uitgestelde eis is dat moet worden voorkomen dat nieuwe bonusaanbiedingen op de markt worden gebracht of worden aangenomen wanneer er sterke aanwijzingen van schade zijn.

De voorschriften die deze maand van kracht worden, betreffen onder meer het minimaal monitoren van een specifieke reeks indicatoren om schade door gokken vast te stellen, en de implementatie van geautomatiseerde processen voor sterke indicatoren van schade.

Plaats een reactie